Getallen in de Bijbel hebben een betekenis. Er zit heel veel typologie in verwerkt, door de Auteur van de Bijbel. Ook dit is ons tot onderwijzing (2 Timotheüs 3 : 16) inzake het verleden, heden en de toekomst, alles behorend tot het Plan Gods.

De vulling van de categorie “Getallen in de Bijbel” is een continuproces en pretendeert zeker niet volledig te zijn.