Bijbelteksten over geloof

BIJBELTEKSTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT OVER GELOOF Geloof alleen! Onder het Oude Testament werd al aangekondigd: Habakuk 2:4 Ziet, …
Lees meer