134 bijbelteksten waarin JHWH is vervangen door “Adonai” of “Elohim”

Lijst van Christian David Ginsburg met 134 bijbelteksten uit het Hebreeuwse Oude Testament.

Masoreten

De Masoreten hebben zich beijverd om de tekst van het Oude Testament te consolideren. De informatie uit deze lijsten en tabellen, de Masorah, is eeuwen later toegankelijk gemaakt voor studie. 

Een belangrijke naam daarbij is: C.D. Ginsburg. Hij schrijft: 

We have seen that in many of these one hundred and thirty-four instances in which the present received text reads Adonai in accordance with this Massorah, some of the best MSS, and early editions read the Tetragrammaton.

Tetragrammaton in manuscripten

“We hebben gezien dat in veel van deze 134 gevallen waarin de huidige ontvangen tekst Adonai leest in overeenstemming met deze Massorah, enkele van de beste manuscripten, en vroege edities het Tetragrammaton lezen.”

In 134 gevallen is het Tetragram (JHWH – Jehovah) vervangen door “Adonai” (Heer) of “Elohim”. De achtergronden daarvan zijn in dit artikel niet aan de orde.

Teksten waarin nu “Adonai” en “Elohim” staat, maar in de grondtekst stond het tetragram: JHWH

 • Genesis (6 x)
  18 : 3, 27, 30, 32
  19 : 18
  20 : 4
 • Exodus (5 x)
  4 : 10, 13
  5 : 22
  15 : 17
  34 : 9, 9
 • Numeri (1 x)
  14 : 17
 • Jozua (1 x)
  7 : 8
 • Richteren (2 x)
  6 : 15
  13 : 8
 • 2 Samuël (2 x) – ELOHIM
  5 : 19-25
  6 : 9-17
 • 1 Koningen (3 x)
  3 : 10, 15
  22 : 6
 • 2 Koningen (2 x)
  7 : 6
  19 : 23
 • 1 Kronieken (6 x) – ELOHIM
  13 : 12
  14 : 10, 11, 14, 16
  16 : 1
 • Ezra (1 x)
  10 : 3
 • Nehemia (2 x)
  1 : 11
  4 : 14
 • Job (1 x)
  28 : 28
 • Psalmen (55 x)
  2 : 4
  14 : 1, 2, 5 – ELOHIM
  16 : 2
  22 : 19, 30
  30 : 8
  35 : 3, 17, 22
  37 : 12
  38 : 9, 15, 22
  39 : 7
  40 : 17
  44 : 23
  51 : 15
  53 : 1, 2, 4, 5 – ELOHIM
  54 : 4
  55 : 9
  57 : 9
  59 : 11
  62 : 12
  66 : 18
  68 : 11, 17, 19, 22, 26, 32
  73 : 20
  77 : 2, 7
  78 : 65
  79 : 12
  86 : 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15
  89 : 49, 50
  90 : 1, 17
  110 : 5
  130 : 2, 3, 6
 • Jesaja (23 x)
  3 : 17, 18
  4 : 4
  6 : 1, 8, 11
  7 : 14, 20
  8 : 7
  9 : 8, 17
  10 : 12
  11 : 11
  21 : 6, 8, 16
  28 : 2
  29 : 13
  30 : 20
  37 : 24
  38 : 14, 16
  49 : 14
 • Klaagliederen (13 x)
  1 : 14, 15, 15
  2 : 1, 2, 5, 7, 18, 19, 20
  3 : 31, 36, 37, 58
 • Ezechiël (5 x)
  18 : 25, 29
  21 : 13
  33 : 17, 29
 • Amos (4 x)
  5 : 16
  7 : 7, 8
  9 : 1
 • Micha (1 x)
  1 : 2
 • Zacharia (1 x)
  9 : 4
 • Maleachi (2 x)
  1 : 12, 14

134 bijbelteksten waarin JHWH is vervangen door “Adonai” of “Elohim”