Grondlegging / nederwerping

De “grondlegging der wereld” = de “nederwerping der wereld”  In het Nieuwe Testament, komt de uitdrukking “grondlegging”, in combinatie met “der wereld”, 10 x voor. Maar dat woord “grondlegging” is …

74 – vierenzeventig

74 – Het getal vierenzeventig Wanneer we de namen van het register van Lukas op de juiste manier tellen, (zie “De Dynastie van Adam”) komen we aan een totaal van …

Ei en het kuiken

Ei en het kuiken

Het ei van een kip, eend en vogel Hét levensbeginsel, zoals God dat bepaald heeft, wordt gevonden in het ei. Het begint héél klein en móet bevrucht worden, anders kan …

Hebt uw vijanden lief…

Hebt uw vijanden lief… Deze uitspraak van de Here Jezus tijdens zijn aardse bediening, aan de vooravond van het Koninkrijk Gods, wordt met enige regelmaat gebruikt. De op het eerste …