Hebt uw vijanden lief…

Hebt uw vijanden lief… Deze uitspraak van de Here Jezus tijdens zijn aardse bediening, aan de vooravond van het Koninkrijk Gods, wordt met enige regelmaat gebruikt. De op het eerste …

De twaalf apostelen

De twaalf apostelen

De twaalf apostelen in de Evangeliën en in Handelingen 1 In drie van de vier Evangeliën worden de 12 apostelen (= gezondenen door de Here Jezus persoonlijk) genoemd. Paulus werd …

Bijbelteksten over geloof

BIJBELTEKSTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT OVER GELOOF Geloof alleen! Onder het Oude Testament werd al aangekondigd: Habakuk 2:4 Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar …