Grondlegging / nederwerping

De “grondlegging der wereld” = de “nederwerping der wereld”  In het Nieuwe Testament, komt de uitdrukking “grondlegging”, in combinatie met “der wereld”, 10 x voor. Maar dat woord “grondlegging” is …

Hebt uw vijanden lief…

Hebt uw vijanden lief… Deze uitspraak van de Here Jezus tijdens zijn aardse bediening, aan de vooravond van het Koninkrijk Gods, wordt met enige regelmaat gebruikt. De op het eerste …